Cercar en aquest blog

dimecres, 29 de juliol de 2009

Glosa de Sant Gaietà 2009

Ja tenim ses nostres festes aquí , sa plaça i es carrers enramats , i es programes entregats .
Aquest any tenim un comentari xistos sobre els nostres gegants , esta destacat amb negreta , aquí teniu sa glosa del 2009.


Verge Mare , dóna`m sort

per enfilar sa glosada

ja hi som altra vegada:

Tres dies de bordellot:

Tothom fa una xalada

sigui gran o sigui al.lot.


Sa segona , com veuràs ,

no te moltes alegries:

perdre persones vesines

per a tots és un malpas:

na Maria de ca n`Olives

i n`Antonia de can Borràs.


Són massa , més tost ,

qui enguany ens va deixar :

hi afegim en Paco des Pla,

també en Jordi des Bosc .

La mortels va fer rodar

ràpid i contra rost.


Però ses festes han arribat

(baratam s`argument);

en Tiago es president,

i sa junta han preparat

programa prou vairat

que tothom sigui content.


Hi haurà música i qualcada,

missa i focs artificials;

tots els membres oficials

de sa nostra gegantada;

es dilluns sardinada;

com a actes principals.


A Llucmaçanes , l`estim

com a bon llucmaçaner;

quan jo surt as carrer

i veig tant d`al.lotim

-nacional o estranger-

blanc , negre , gras o prim ,

quin futur es poble té!


Es batle han baratat

dalt la Sala de Maó

Estic emprenyat amb raó;

es camins no han xermat,

tot i que haviem firmat

(amb es president "buinó")

xerma-ho per duplicat.

Tenim es cotxo retxat

de fregar tanta brutor


Enguany serà una putada,

seran molts es sacrificis

per poder pagar es vicis

-cervesa, tabac o pomada-

quan anem a s`abeurada

sense doblers , per sa CRISI.


En nom de sa Junta : SALUT ,

BONES FESTESi harmonia;

que sigui festa cada dia

no hi hagi cap de fotut

i que el duguin a s`orfila

si hi ha algú massa begut.


Perdonau ses maneres

des meu xerrar banal;

defensau lo natural

i que no us tanquin barreres.

jo Just Pons Carreres.

hi pos es punt i final.


Llucmaçanes , juliol de 2009