Cercar en aquest blog

HIMNE A LLUCMAÇANES

Himne a LLucmaçanes

Un poblet blanc com sa lluna
on tothom i viu contenten
d'es carrer de malbuger
es de sa font i es fasser.

Personatges que amb s'història
m'hos han fet arribar a n'es present
i sa gent s'ompleix de glòria
i a n'es poble viu cotent.

Poblet menudet és Llucmaçanes
petit però de cor gran
moltes gràcies, Llucmaçanes
per s'amor que m'has donat.

Ja es sa festa a Llucmaçanes
i ja estic jo molt content
pens que tu em representes
i em fas viure intensament.

Ja és es dia de sa festa
que tots esteim esperant
d'alegria i de bulla
que fan joves i fan grans.

Quan s'agost ens il.lumina
quan el camp és sec i fa calor
es poblet es muda i es pentina
per honrà en es seu patró.

Es carrers es vesteixen de festa
es llucmaçaner content està
es Jaleo dura fins es vespre
perque ja és Sant Gaietà.